Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego atticmeble.pl 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy atticmeble.pl, działający pod adresem www.atticmeble.pl, prowadzony przez firmę  atticmeble.pl Katarzyna Krzeszowska. Siedziba sklepu, ul. Leszczyńskiego 14/2, 76-200 Słupsk. Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Gminy Słupsk – NIP 8392890724.

1.2. Kontakt ze Sklepem atticmeble.pl: 

- drogą elektroniczną: kontakt@atticmeble.pl, 

- pocztą tradycyjną: ul. S. Leszczyńskiego 14/2, 76-200  Słupsk.

1.3. Podstawa prawna regulaminu – art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

1.4. Sklep Internetowy atticmeble.pl świadczy następujące usługi:

nieodpłatne przeglądanie oferty sklepu; 

nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie atticmeble.pl drogą elektroniczną; 

newsletter – udzielanie, na życzenie Klienta, dodatkowych informacji o aktualnie obowiązujących promocjach i usługach oferowanych przez w/w sklep. 

oceniania i wyrażania opinii o Produktach i Usługach oferowanych przez atticmeble.pl 

2. Pojęcia

ATTICMEBLE pl – sklep internetowy prowadzony przez firmę Atticmeble Katarzyna Krzeszowska 

Dane osobowe – dane podane przez Klienta w procesie Rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane niezbędne w toku realizacji zamówienia.

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Sklepie Internetowym atticmeble.pl.

Konto Klienta – część strony internetowej atticmeble.pl, dostępna Klientowi po zalogowaniu, zawierająca dane osobowe Klienta podane w procesie Rejestracji, służąca do składania zamówień oraz przeglądania historii wcześniejszych zamówień i dokonanych płatności, wprowadzania przez Klienta zmian w zakresie danych osobowych.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Newsletter – usługa świadczona poprzez drogę elektroniczną, dotyczy przesłania informacji o bieżących akcjach promocyjnych i handlowych firmy Atticmeble Katarzyna Krzeszowska .

Produkty – towary oferowane przez Atticmeble.pl, które można zamawiać za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem.

Rejestracja – jednorazowy proces dokonywany przez Klienta w celu założenia Konta Klienta i nadania numeru.

Regulamin – aktualnie obowiązujące zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym atticmeble.pl drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Termin realizacji zamówienia – czas konieczny do skompletowania zamówienia i przekazania go firmie kurierskiej

3. Rejestracja

3.1. W celu zarejestrowania się w Sklepie Internetowym atticmeble.pl Klient zobowiązuje się do:

wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym podaje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ustalone przez siebie hasło; 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez atticmeble.pl drogą elektroniczną. 

zaakceptowania warunków użytkowania i polityki prywatności Sklepu Internetowego atticmeble.pl; 

3.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym atticmeble.pl jest bezpłatna.

3.3. Po zarejestrowaniu Konta Klienta logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu danych (adres e-mail i hasło) podanych przez Klienta w procesie rejestracji.

4. Usunięcie Konta Klienta

Usunięcie Konta Klienta może nastąpić w wyniku rezygnacji przez Klienta z Konta Klienta Sklepu Internetowego atticmeble.pl listownie na adres: ATTICMEBLE.pl ul. Leszczyskiego 14/2 76-200 Słupsk lub  drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@atticmeble.pl . Likwidacja Konta Klienta nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Klient w procesie Rejestracji swoje dane osobowe podaje dobrowolnie,

5.2. Administratorem danych osobowych jest firma Atticmeble Katarzyna Krzeszowska,

5.3. Dane osobowe podane w procesie Rejestracji nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami koniecznymi do realizacji zamówienia tj. przekazanie danych adresowych firmie świadczącej usługi kurierskie,

5.4. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Atticmeble Katarzyna Krzeszowska w celu wysyłania Klientowi na  adres e-mail Newslettera, informującego o promocjach oraz nowościach na atticmeble.pl

5.5. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz.U. Z 2019 r. poz. 1781).

5.6. Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

5.7. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.

6. Zasady składania zamówień

6.1. Zamówienia Klient może składać przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od pierwszego dnia roboczego po dniu dokonania zamówienia.

6.2. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym atticmeble.pl oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.

6.3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej atticmeble.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.4. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do:

zalogowania się na Konto Klienta, 

wyboru Produktów z oferty na stronie internetowej atticmeble.pl, 

wyboru sposobu płatności, spośród obowiązujących w Sklepie Internetowym atticmeble.pl,

wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy, oraz adresu wystawienia faktury.

7.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego atticmeble.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT od towarów i usług.

7.2. Podane ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat ponoszonych przez klienta (np. kosztów dostawy).

7.3 Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego atticmeble.pl są cenami podstawowymi. Od tych cen naliczane są ewentualne rabaty związane z promocjami itp. 

7.4. Promocje w Sklepie Internetowym atticmeble.pl nie podlegają łączeniu, o ile nie zostało to zaznaczone w regulaminie promocji.

7.5. Oferta Sklepu Internetowego atticmeble.pl skierowana jest do Klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

8. Formy płatności i dostawy

8.1. Sklep Internetowy atticmeble.pl proponuje Klientom następujące formy płatności:

 przelew bankowy: 

Atticmeble Katarzyna Krzeszowska 

76-200 Słupsk, ul. S. Leszczyńskiego 14/2 

Santander 23109027630000000148456475

przelewy24

8.2. Sklep Internetowy atticmeble.pl oferuje odbiór zamówionych Produktów w następujący sposób:

za pośrednictwem firm kurierskich. 

8.3. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy atticmeble.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu.

8.4. Sklep Internetowy atticmeble.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

8.5 Kurier dostarcza przesyłkę pod wskazany adres, nie ma obowiązku wnoszenia mebli do mieszkania Klienta.

9. Realizacja zamówienia

9.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu Produktu.

W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia Sklep Internetowy atticmeble.pl informuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa powyżej, Sklep Internetowy zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze.

W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Sklep Internetowy atticmeble.pl informuje Klienta o stanie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji. Do Klienta należy decyzja o sposobie jego realizacji – wysłanie dostępnych Produktów lub rezygnacja z całego zamówienia. W sytuacji braku podjęcia decyzji przez Klienta zamówienie zostaje automatycznie anulowane po 7 (siedmiu) dniach od daty wysłania informacji przez Sklep Internetowy atticmeble.pl.

9.2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą wpłynięcia kwoty zamówienia na rachunek bankowy Atticmeble. 

9.3. Termin realizacji zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez atticmeble.pl

9.4. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy atticmeble.pl zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu lub odrębną informacją wysłaną drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.

9.5. W realizacji zamówienia wiążące są zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

10. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z  ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. Z 2020 r. poz. 287). Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art 33, art 34 ust 2 i art 35. 

Odstąpienia od umowy Klient dokonuje poprzez złożenie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie ze wzorem formularza (do pobrania w zakładce „Zwroty i reklamacje”) drogą elektroniczną na adres e-mail: 

kontakt@atticmeble.pl

Klient decydujący się na odstąpienie od umowy jest zobowiązany do zwrotu zamówionego towaru w terminie do 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia na adres: Atticmeble Katarzyna Krzeszowska 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 14/2, wraz z dowodem zakupu.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym oraz kompletny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować tak z Produktem mając na uwadze ewentualność jego późniejszego zwrotu. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące następstwem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, ponosi Klient.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru (opłata za przesłanie lub dowóz towaru). Sklep Internetowy atticmeble.pl nie przyjmuje zwrotu w formie przesyłki za pobraniem.

Sklep Internetowy atticmeble.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymana przesyłki, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (spoza oferowanej przez nas możliwości personalizacji produktów) Klienta nie podlegają zwrotowi.

11. Reklamacje

11.1. W przypadku wystąpienia wad zamówionego towaru Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego towaru w okresie roku od daty zakupu.

11.2. Reklamacji można dokonać za pośrednictwem formularza (do pobrania w zakładce „Zwroty i reklamacje”) drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@atticmeble.pl, 

11.3. Sklep Internetowy atticmeble.pl rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym toku postępowania w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.

11.4. W sytuacji uznania reklamacji Sklep Internetowy atticmeble.pl wymieni towar na nowy. Jeśli nie będzie to możliwe (towar niedostępny) zaproponuje inny towar o tej samej wartości lub zwróci należność na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

11.5. Sklep Internetowy atticmeble.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów, jeżeli Klient został poinformowany o wadzie towaru przed zawarciem umowy sprzedaży. Opis wady towaru każdorazowo jest wskazany na stronie internetowej Produktu.

12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuwzględnionych w powyższym Regulaminie są stosowane przepisy prawa polskiego.

12.2. Regulamin obowiązuje z dniem opublikowania na stronie. 

12.3. atticmeble.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. O planowanych zmianach regulaminu Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji.

12.4. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem opublikowania ich na stronie.